Myshorttrick

General Science Questions MCQ For PSTET LDC Punjab SSSB Exam

by general science test,


Posted on 13-10-2021 by Admin


Card image cap

general science questions upsc PCS IPS Exam SSSB Exam clerk TET Teacher Exam government general science questions in punjabi language for punjab sarkari school MCQ Quiz

General science questions MCQ for PSTET LDC Punjab SSSB Exam general science questions in punjabi language for punjab sarkari school MCQ Quiz 

1. ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-

(ਏ) ਸੋਡੀਅਮ

(ਬੀ) ਮਰਕਰੀ

(ਸੀ) ਤਾਂਬਾ

(ਡੀ) ਆਇਰਨ

ਉੱਤਰ - ਸੋਡੀਅਮ

 

2. ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ-

(ਏ) ਚਾਂਦੀ

(ਬੀ) ਲੀਡ

(ਸੀ) ਤਾਂਬਾ

(ਡੀ) ਅਲਮੀਨੀਅਮ 

ਉੱਤਰ - ਚਾਂਦੀ

3. ਜਦੋਂ ਸੋਡੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਲਬਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-

(ਏ) ਖਾਰੀ

(ਬੀ) ਐਸਿਡ

(ਸੀ) ਉਦਾਸੀਨ

(ਡੀ. ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸਾਰੇ

ਜਵਾਬ-ਖਾਰੀ

 

4. ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੇਬ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ-

(ਏ) ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ

(ਬੀ) ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ

(ਸੀ) ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ

(ਡੀ) ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ

ਉੱਤਰ - ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ

 

5. ਜਦੋਂ ਚੂਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

(ਏ) ਆਕਸੀਜਨ

(ਬੀ) ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ

(ਸੀ) ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ

(ਡੀ) ਹੀਲੀਅਮ

ਉੱਤਰ - ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ

 

6. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

(ਏ) ਲੈਸਨ

(ਬੀ) ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ

(ਸੀ) ਕਾਰਬਨ

(ਡੀ) ਆਇਰਨ

ਉੱਤਰ - ਲੈਸਨ

 

7. ਆਕਸੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-

(ਏ) ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜੋੜ

(ਬੀ) ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜੋੜ

(ਸੀ) ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ

(ਡੀ) ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਉੱਤਰ - ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜੋੜ

 

8. ਨੀਲਾ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ-

(ਏ) ਚਿੱਟਾ

(ਬੀ) ਲਾਲ

(ਸੀ) ਕਾਲਾ

(ਡੀ) ਵਾਇਲਟ

ਉੱਤਰ-ਲਾਲ

 

9. ਖਾਰੀ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ-

(ਏ) ਕਾਲਾ

(ਬੀ) ਚਿੱਟਾ

(ਸੀ) ਨੀਲਾ

(ਡੀ) ਵਾਇਲਟ

ਉੱਤਰ-ਨੀਲਾ

 

10. ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੇਬ ਦੇ ਭੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੇਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ-

(ਏ) ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ

(ਬੀ) ਜ਼ਿੰਕ

(ਸੀ) ਆਇਰਨ

(ਡੀ) ਆਇਓਡੀਨ

ਉੱਤਰੀ ਲੋਹਾ

 

11. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਲੋਪ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ-

(ਏ) ਡੋਡੋ ਪੰਛੀ

(ਬੀ) ਕਾਂ

(ਸੀ) ਹਾਥੀ

(ਡੀ) ਟਾਈਗਰ

ਉੱਤਰੀ ਡੋਡੋ ਪੰਛੀ

 

12. ਸੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-

(ਏ) ਆਲੂ

(ਬੀ) ਕਣਕ

(ਸੀ) ਨਿੰਮ

(ਡੀ) ਮਟਰ ਵਿੱਚ

ਉੱਤਰ - ਆਲੂ

 

13. ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਗੈਮੇਟ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-

(ਏ) ਪਰਾਗਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਣ

(ਬੀ) ਖਾਦ

(ਸੀ) ਮੁਕੁਲਨ

(ਡੀ) ਬੀਜ

ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

 

14. ਇੱਕ ਲਿੰਗਕ ਫੁੱਲ ਹੈ-

(ਏ) ਮੱਕਾ

(ਬੀ) ਸਰ੍ਹੋਂ

(ਸੀ) ਰੋਜ਼

(ਡੀ) ਪਿਟੂਨਿਆ

ਉੱਤਰ - ਮੱਕਾ

 

Science GK Question in Hindi | Important 200 Science One Liner in punjabi language for punjab sarkari school MCQ Quiz Daily update general science questions upsc PCS IPS Exam SSSB Exam clerk TET Teacher Exam government general science questions in punjabi language for punjab sarkari school MCQ Quiz

 

 


Next Post
Punjab Gk Questions In Punjabi With Answer TET Exam ETT Exam Polices Exam SSSB Exam LDC Clerk
Very important questions and answers of the Indian economy
Punjab GK Notes for PSSSB Clerk ETT PTET Kanungo, Excise Inspector
Important National and International Day in Punjabi in Punjabi language
Important questions for Geography of India in Punjabi language
Indian Polity Constitution MCQ important questions In Punjabi Language
Government of India schemes 2021 for startups girl child Financial Services Rural Development farmers students
Important facts about human travel in space Punjab GK In Punjabi Language
List of chief justice of India GK in Punjabi language for all Exam
List Of Prime Minister 2021 Of India In Punjabi Language Punjab Gk
Enter More Update: